Bell Schedules » Lunch Schedules

Lunch Schedules

Lunch Schedules
Description / Period Start Time End Time Length
Kindergarten Lunch 11:00 AM 11:20 AM 20 min
First Grade Lunch 11:20 AM 11:40 AM 20 min
Second Grade Lunch 11:40 AM 12:00 PM 20 min
Third Grade Lunch 12:20 PM 12:40 PM 20 min
Fourth Grade Lunch 12:00 PM 12:20 PM 20 min
Fifth Grade Lunch 12:40 PM 1:00 PM 20 min