Bell Schedules

Lunch Schedules
Description / Period Start Time End Time Length
Kindergarten Lunch 11:00 AM 11:20 AM 20 min
First Grade Lunch 11:20 AM 11:40 AM 20 min
Second Grade Lunch 11:40 AM 12:00 PM 20 min
Third Grade Lunch 12:20 PM 12:40 PM 20 min
Fourth Grade Lunch 12:00 PM 12:20 PM 20 min
Fifth Grade Lunch 12:40 PM 1:00 PM 20 min
Start & Dismissal Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Start & Dismissal Schedule K & 1 8:05 AM 3:15 PM 430 min
Start & Dismissal Schedule 2 & 3 8:05 AM 3:20 PM 435 min
Start & Dismissal Schedule 4 & 5 8:05 AM 3:25 PM 440 min